Tested: OluKai Nohea Moku

Water shoe or not, I’ve been wearing the Nohea Moku [...]